הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו'

"כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"

 

בשירת האזינו מתואר הקשר של הקב"ה לעם ישראל לחבל כמו שנאמר: כי "חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", הדימוי של הקשר הזה לחבל נושא בתוכו משמעויות עמוקות.

 

אדמו"ר הזקן בעל התניא, מבאר, שהנשמה היא בבחינת חבל, וכשם שחבל עניינו לחבר שני דברים, כך על ידי חבל הנשמה מתקשר האדם הנמצא בעולם הזה עם הקב"ה. כאשר החבל שלם, מתקיים גם כן קשר שלום וגלוי בין האדם ובין הקב"ה, אך יש שהחבל נפגע וזאת על ידי חטאים ועוונות, במצב כזה נפגע גם הקשר שבין היהודי ובין הבורא, ומידת הפגיעה היא כחומרת החטא.

 

את חומרת הפגיעה מסביר אדמו"ר הזקן גם כן על ידי משל החבל, וכאן אנו מוצאים בדבריו שני היבטים, בתחילה הוא מבאר שחבל הנשמה שזור מתרי"ג חבלים דקים (המכונים כנגד תרי"ג מצוות התורה), וכאשר יהודי חוטא ועובר עבירה, ניתק אותו חבל דק המכוון כנגד אותו  מצווה, הקרע של אותו חבל דק גם פוגם בכללות החבל ומחליש את עוצמת הקשר שבין היהודי להקב"ה.

 

חומרתו של איסור כרת גדולה יותר, שכן כאשר האדם עובר על איסור כזה הוא כורת את כל החבל ומנתק, רחמנא-לצילן, את עצמו מהקב"ה עד כדי כך, שבזמן בית המקדש, היה הנתק הזה בא לידי ביטוי בקיצור חייו הגשמיים בעולם הזה.

 

אולם בהמשך מבאר אדמו"ר הזקן דבר שעומד לכאורה בסתירה להיבט הראשון, הוא מסביר את חומרת החטא בכך שיהודי קשור על ידי "החבל" עם הקב"ה, כאשר יש לנו חבל שבראשו האחד למעלה וראשו השני למטה, הרי על ידי שהאדם מושך את הקצה התחתון לכוון מסויים נמשך לאותו כיוון גם הקצה העליון.

זו איפוא חומרתו הגדולה של החטא, כשיהודי חוטא ומפנה את כוחות נפשו לעבר הצד השלילי הוא מושך עמו כביכול גם את הקב"ה וגורר אותו אל הרע,

הוא מאלץ, כביכול, את הקב"ה להפנות כוחות ושפע אלוקי אל הסיטרא אחרא.

 

אך הרי אמרנו שעל ידי החטא ניתק "החבל", וכאן אנו רואים שהקשר מוסיף להתקיים עד שגם בשעת החטא מוסיף האדם למשוך עמו גם את הקצה העליון של "החבל"?

 

אלא, ההסבר הוא, שבקשר של יהודי עם הקב"ה הנמשל לחבל, יש שתי רמות. יש רמה אחת שעליה משפיעים החטאים והעוונות ושם עלול להיוצר נתק בחבל, שמשמעותו – נתק בן יהודי לבין הבורא. אולם יש רמה של התקשרות בין יהודי להקב"ה שהוא למעלה מכל אפשרות של ניתוק ועליה נאמר: "גם בשעת החטא היתה באמונה אתו".

 

הקשר עמוק וחזק כל כך עד שיהודי גורר עמו כביכול, את הקב"ה אל הסיטרא אחרא.

 

אולם מצד שני, הקשר הזה מסביר את היכולת הבלתי מוגבלת של יהודי לשוב בתשובה שכן הואיל ולעולם הוא נשאר קשור עם הקב"ה בסופו של דבר יעורר אותו הקב"ה לשוב אליו בתשובה שלימה.

 

אנו נמצאים עכשיו בתוך עשרת ימי תשובה, שימים אלה ימים מסוגלים לחשבון נפש ולחזרה אל אבינו שבשמים בכל זמן ובכל מצב.

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

 

הרב מאיר מושיאשוילי הי"ו מכפר חב"ד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*