כי תשא

Back to homepage
הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא'   וַיַּרְא הָעָם כִּי-בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן-הָהָר(לב,א) בשעה שעלה משה למרום,אמר להם לישראל,בסוף ארבעים יום בתחילת שש אני מגיע,לסוף ארבעים יום בא השטן ועירבב העולם ואמר להם

הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' קח לך סמים נטף ושחלת וחלבונה הזכות לקרב רחוקים וחלבונה – בושם שריחו רע ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת ללמדנו שלא יקל בעיניו לצרף באגודת תעניותינו ותפילותינו

הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת "כי תשא" "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר" [לב-יט] רק בעיניך תביט   ירד משה

הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל" [ל-טו] איזהו עשיר ? השמח בחלקו הנה יש לנו להבין מי הוא זה הנקרא עשיר ומי הוא זה הנקרא

הרב יעקב בוטראשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם" ידוע מה שאמרו חז"ל אין מוקדם ומאוחר בתורה, ופרשיות הללו שהם "תרומה" "תצוה"

הרב יצחק גגולאשוילי כי תשא

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "יישר כח ששברת!" במרכז הפרשה קוראים אנו את חטא העגל, כאשר מצד אחד אין זה נתפש הכיצד ירדו הם לשפל מדרגה שכזה, ובמיוחד לאחר שהגיעו ברום המעלה