שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה

שולחן שבת תרומה
ענייני המשכן וכליו מופיעים בתורה פעמיים: בפעם הראשונה בפרשיות תרומה ותצווה, שבהן מפורטים הציוויים של הקב"ה לבני ישראל בדבר בניית המשכן וכליו, ובפרשיות ויקהל ופקודי כתיאור עשיית המשכן וכליו בפועל. כך מנורת המשכן מפורטת פעמיים: בפרשת תרומה – "וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר" (כה,לא), ובפרשת ויקהל – "וַיַּעַשׂ אֶת הַמְּנֹרָה זָהָב טָהוֹר" (לז,יז). ואולם בהמשך הפרשיות מתפצלות לעניינים אחרים. פרשת תרומה עוברת אחרי המנורה לעסוק ביריעות המשכן, ואילו פרשת ויקהל מדברת על מזבח הקטורת. בזה נרמז תהליך מפורט בעבודת ה' של כל יהודי.
כל יהודי נדרש לבנות משכן לה' בנפשו, ככתוב (שמות כה,ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם". המנורה מסמלת את תפקידו של האדם להאיר באור התורה והמצוות. יריעות המשכן מבטאות את הצורך בהגנה על היהודי מפני השפעות זרות ומזיקות. המזבח מייצג את הצורך למסור לה' את תמצית הנפש, כשם שהקרבנות היו עולים ונשרפים על המזבח. וכאן יש הבדל בין המזבח החיצון, שעליו העלו את הקרבנות, ובין המזבח הפנימי, מזבח הקטורת. המזבח החיצון עניינו העלאת התענוג והחיות של האדם לקב"ה, כשם שבמזבח היו מעלים את חֵלֶב הקרבנות (שומן, המסמל תענוג) ומזים עליו את הדם (המסמל את החיוּת).
הקרבנות הם בדוגמת התפילות, שבהן האדם 'מקריב' את נפשו לקב"ה, ועד שעבודתו היא "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". ועם זה, עדיין אין הכרח שהדבקות עם הקב"ה תקיף את היום כולו, גם בשעה שיהודי עוסק בענייני מסחר ובצרכיו הגשמיים. זה עניינו של מזבח הקטורת. קטורת היא במשמעות קשר וחיבור. זו עבודה בדרגה עליונה יותר, שהדבקות והקשר עם הקב"ה ניכרים בגלוי במשך כל היום כולו, שגם כשיהודי עוסק בענייני העולם רואים בבירור שזה יהודי שהולך בשליחותו של הקב"ה.
וזה ההבדל בין שני התיאורים של מעשה המנורה: תחילה בא אחרי המנורה תיאור היריעות, שעניינן הגנה מפני דברים בלתי-רצויים. וכך האור של המנורה מאיר את סביבתו של האדם ומגן עליו, אבל עדיין אור הקדושה לא חדר בפנימיות לתוך כל הווייתו ומציאותו. תיאור המנורה בפרשת ויקהל מבטא את השלב השני בהשפעת אור הקדושה – האור האלוקי חודר פנימה, עד שהוא מביא את האדם לעבודת הקרבנות (המזבח החיצון), ולמעלה מזה – הקטרת הקטורת (המזבח הפנימי), שגם ענייני העולם נעשים חדורים באור הקדושה, וכל מציאותו במשך כל היום אינה אלא הקשר והדבקות עם הקב"ה. (תורת מנחם)

באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*