כי תשא

Back to homepage
הרב אילן שמילה כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" אחד הטעמים לנתינת מחצית השקל הנו כדי לפקוד את עם ישראל, כלומר "מפקד

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא פרשתנו מתארת את מסירת לוחות הברית למשה: "וַיִּתֵּן אֶל מֹשֶׁה כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ בְּהַר סִינַי שְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת". המילה "כְּכַלֹּתוֹ" נכתבה בכתיב חסר (בלי ו'), ויש כאן

הרב יעקב בטוניאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא "אך את שבתותי תשמרו כי אות היא ביני ובניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדשיכם" רש"י מסביר על הפסוק שהקב"ה מזהיר את משה רבנו שאע"פ שהפקדתיך על

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא בהפטרת השבת מסופר על העימות בין אליהו לנביאי הבעל בהר הכרמל. אליהו הציע שכל צד יקריב פר, והכול יראו על מי תרד האש מן השמים. ואכן, האש

הרב מאיר מושיאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא ביאר רבינו אליעזר פאפו, בעל ה"פלא יועץ" בספרו "אלף המגן": ראה הקב"ה שמדת התלמיד חכם היא, שהוא נמנע מלדבר על הצדקה, כי יחשדו אותו השומעים שלכבוד עצמו

הרב אברימי מיכאלשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' בפרשתנו מופיע שוב הציווי על שמירת השבת: "ושמרתם את השבת כי קודש היא… כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה". מהי מלאכה האסורה בשבת? חז"ל

הרב משיח מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' בפרשת השבוע מובא את מעשה העגל. וכן תפלתו של משה רבינו שימחל להם על החטא הנורא ומבקש "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" צריך להבין איך

הרב משיח מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת "כי תשא" "ונתנו איש כופר נפשו לה'" כותב בעל הטורים: את המילה "ונתנו" אפשר לקרוא ישר והפוך. מימין לשמאל ומשמאל לימין. לומר לך: כל מה שאדם נותן לצדקה חוזר

הרב בן ציון בטאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא  על הכתוב: "ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר" שואלים חז"ל הכיצד שבר משה את הלוחות, ובמיוחד שהיו כתובים בו שמות הקודש שאסור