Archive

Back to homepage
הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תרומה

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (כה-ב) הגמרא במסכת (קידושין לו.) הביאה שדוקא בני ישראל יכולים לסמוך על

בשלח התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח כשבני ישראל יצאו ממצרים בדרכם להר סיני כדי לקבל את התורה אירעו להם שתי מלחמות, האחת המלחמה עם פרעה והשניה המלחמה עם עמלק. בפרשת השבוע מספרת התורה על

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תרומה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה שולחן שבת תרומה ענייני המשכן וכליו מופיעים בתורה פעמיים: בפעם הראשונה בפרשיות תרומה ותצווה, שבהן מפורטים הציוויים של הקב"ה לבני ישראל בדבר בניית המשכן וכליו, ובפרשיות ויקהל ופקודי

משפטים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים התורה מצווה יהודי להלוות כסף לחברו הנזקק, וקובעת כללים בהתנהגותו של המלווה מול הלווה. אם בבוא מועד הפירעון אין ללווה כסף לשלם את חובו, רשאי המלווה לעקל את

בא הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה" רש"י אומר על הפסוק הראהו הקב"ה לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש אז יהיה לכם ראש חודש ואין

הרב אבישי בטאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו פרשת השבוע, מדברת על המעמד ההיסטורי של מתן תורה כאשר הקב"ה התגלה במלוא תפארתו לכל עם ישראל, ונתן להם את תורתו, במעמד זה נכרתה הברית הנצחית בין הקב"ה

בא הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "וּלְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזְנֵי בִנְךָ וּבֶן בִּנְךָ וכו' וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה'". בגמרא (בבא מציעא פה): אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן: כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם,

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... שמות

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות טוֹב מְלֹא כַף נָחַת מִמְּלֹא חָפְנַיִם עָמָל וּרְעוּת רוּחַ נמצאים אנו בפרשיות של תחילת הגלות, ירידת עם ישראל למצרים, הגלות והסבל ומצד שני הבטחה של הקב"ה 'ואחרי כן

בשלח הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח ״עם זו קנית״ מפרש רש״י, מנין לנו קנין זה לה/ כחפץ הקנוי לאדם בדמים יקרים דהוא מאוד חביב על האדם. מה הפירוש לזה? מרע״ה, בחטא העגל, התפלל לה׳

הרב יוסף מודזגברשווילי וארא פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא וידבר אלקים אל משה וכו' וארא אל אברהם… ושמי ה' לא נודעתי להם' מפרש רבינו בחיי, נאמר וידבר ואלוקים ששניהם דיבורים קשים כנגד השאלה ששאל משה את ה'