Archive

Back to homepage
פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי תרומה

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה משה התחיל ללמוד את סודות התורה ובוקר אחד במסגרת טיפול הוא בא לפסיכולוג ושואל: אני רוצה לחיות חיים נצחיים, איך עושים את זה? הפסיכולוג נדהם לפשר השאלה ושאלו

ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקהל פקודי'

ויקהל פקודי כאשר התורה פותחת את סיכום מלאכת המשכן היא מכנה אותו "משכן העדות". רש"י מפרש: "עדוּת לישראל שוויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו עליהם". מתעוררת כאן

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא הגמרא (ברכות סב,ב) מספרת שדוד המלך נענש והקב"ה אמר לו: "הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו", והוא הציווי "כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תצווה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה הגמרא (מגילה יד,א) ממשילה את המן ואחשוורוש לשני בני-אדם. לאחד יש תל בתוך שדהו ולשני חריץ. בעל התל מחפש מי שיקנה ממנו את תל העפר, ובעל החריץ מחפש

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תרומה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה בפרשתנו הקב"ה מצווה את משה על עשיית המנורה: "וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר, מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה". רש"י מפרש: "מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקב"ה: השלך את

הרב מיכאל מירון וארא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא ביאור הויכוח של משה ואהרון עם פרעה: במחוזותינו מקובל ללעוג לפרעה, ולצחוק על טיפשותו בסירובו לשלח את עם ישראל מארץ מצרים. אולם כיון שהתורה איננה ספר היסטוריה, ולא

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... שמות

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות "וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ, הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ". (שמות א, ט). אציג השבוע חידוש שהתחדש לי בשנת התשע"ג בפסוק זה (בשנה זו התחדשו לי כמה חידושים

משפטים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים על המילים "ואלה המשפטים" נאמר במדרש תנחומא (פרשתנו ב): "זה שאמר הכתוב (משלי כט,ד) 'מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ, וְאִישׁ תְּרוּמוֹת יֶהֶרְסֶנָּה'. אם משים אדם עצמו כתרומה הזו, שמושלכת

יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו פרשת יתרו מספרת על הגעת בני ישראל להר סיני ומתן התורה עליו. בהגדה של פסח אנו אומרים: "אילו קֵרְבָנוּ לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה –

הרב יצחק אדרת ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "כי הנה המלכים נועדו": סיפר רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל הלא הוא הרב מבריסק שבבלארוס בה שימש כרב שכך שמע מפי אביו רבי חיים זצ"ל. בעיצומן של