קדושים

Back to homepage
פרשת שבוע מאת... קדושים שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קדושים'

פרשת קדושים התורה קובעת כי עץ פרי עובר שלושה שלבים מבחינה הלכתית: השלב הראשון – "שלוש שנים יהיו לכם ערלים". בשלוש השנים הראשונות פירותיו אסורים באכילה. השלב השני – "בשנה

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... קדושים

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'קדושים'

פרשת קדושים נאמר בפרשה: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך אני ה'". מפני שיבה – לפני זמן גיל השיבה תקום והתעורר תתחיל לעבוד את בוראך בנערותך. כדי שתהדר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... קדושים

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'קדושים'

פרשת קדושים שלושת הציווים הראשונים בתחילת פרשתינו הם: א- "קדושים תהיו". ב- "איש אמו ואביו תיראו". ג- "ואת שבתותי תשמרו". ומכיון שבתורה הכל בא בדייקנות היכרח איפוא לומר שבעצם זה

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... קדושים

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת קדושים'

פרשת קדושים כיצד להינצל משנאה? אתם מכירים אנשים שיכולים לעשות פיל מזבוב? יש לכך סיבה מאוד ברורה, זה לא קורה לחינם. אחד מהיסודות העמוקים על נפש האדם וההתנהגות האנושית, הוא

הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת... קדושים

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'קדושים'

פרשת 'קדושים'   "קדושים תהיו וגו'" [יט-ב]   שאלה נפוצה :  היכן כתוב בתורה שזה אסור? ציווי התורה "קדושים תהיו" מלמדנו כי עלינו לעשות סייגים וגדרות במעשינו היומיומים, בתורה ישנן

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... קדושים

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'קדושים'

פרשת "קודשים" "דבר אל כל עדת בני ישראל.. קדושים תהיו.. איש ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו".. פי' רש"י "מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלוין בה". והקשה

אחרי מות אחרי מות קדושים הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת... קדושים

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

  פרשת 'אחרי מות קדושים' "היסודות לקבלת התורה" בפרשת השבוע התורה מצווה לשמור על גבולות הקדושה והטהרה, וכעם נבחר לא נחזור על אותם ההנהגות שבהם נהגו עמים אחרים. "כמעשה ארץ