בהר בחוקותי

Back to homepage
בהר בחוקותי בחוקותי הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בחוקותי'

פרשת "בחקותי"   "אם בחקותי תלכו"   בפרשתנו החותמת את ספר "ויקרא" היא פרשת "בחקותי", נאמר בתורתנו הקדושה בתחילתה: "אם בחוקותי תלכו".   מפרש רש"י:  יכול זה קיום המצוות, כשהוא

בהר בהר בחוקותי בחוקותי הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהר בחוקותי'

פרשת "בהר בחוקותי" השקפה רעיון ומחשבה בפרשת בחוקותי, מבטיחה לנו התורה ברכות חשובות ורבות ערך: "אם בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו", הברכות מסודרות בשלשה פרקים קטנים, בעלי תוכן רב. הפרק