שמחת תורה

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... שמחת תורה

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לשבת 'שמחת תורה'

שבת שמחת תורה כל העולם, כולם תועים, אבודים, הולכים בדרך המובילה אותם לשום מקום. לא מגיעים אל היעד. אנחנו זכינו להדרכה, ה' נתן לנו את התורָה, שתדריך ותורֶה לנו את

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... שמחת תורה

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה ל'שמחת תורה'

שמחת תורה אמר בתורתינו הקדושה "ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו" פסוק זה מדבר על היום השמיני החל מיד לאחר יום השביעי של חג סוכות. חז"ל

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמחת תורה

שיחה של הרבי מלובביץ לשמחת תורה

שמחת תורה הפרשה האחרונה של התורה, "וזאת הברכה", נקראת בשמחת-תורה, ויש בה כמה וכמה פסוקים המבטאים את הקשר בין עם-ישראל לתורה. אחד מהם הוא: "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת

חכם אהרון מור סוכות פרשת שבוע מאת... שמחת תורה

ח' אהרון מור בדברי תורה ל'שמיני עצרת'

שמיני עצרת "וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל לפני מותו"(דברים לג-א) אנו נמצאים לאחר ימים נוראים, ימי ראש השנה שבהם נכתבנו לטובה ולאחר יום הכיפורים היום הקדוש שבו

דעה אישית מאת הרב... הלכות הלכות לחגים הרב רפאל טטרוא סוכות שמחת תורה

הרב רפאל טטרוא 'האם יש קשר בין שמיני עצרת ושמחת תורה?'

האם יש קשר בין שמיני עצרת ושמחת תורה? מנהג ישראל לסיים את התורה בשמיני עצרת, ולעשות בו שמחה לגמרה של תורה, ונקרא "שמחת תורה". נשאלת השאלה מדוע קבעו חז"ל לשמוח

בראשית בראשית הרב שמעון בן יצחק פרשת שבוע מאת... שמחת תורה

הרב שמעון בן יצחק בדברי תורה לשמות תורה ובראשית

חג שמחת תורה ושבת בראשית שמח ,     בפרוס חג שמיני עצרת (שמחת תורה), כידוע לכולם בחג זה עם ישראל חוגג את סיום קריאת התורה בפרשת וזאת הברכה ומתחילה