פרשת שבוע מאת...

Back to homepage
הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'קרח'

"ויקח קורח וכו'” אומר שלמה המלך בספר משלי "שוחר טוב יבקש רצון ודורש רעה תבואנו בוטח בעושרו הוא יפול וכעלה צדיקים יפרחו "ומבאר רבינו בחיי שמכאן רואים שצריך האדם להשתדל

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... קרח

הרב יוסף מודזגברשווילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

"ויחר למשה מאד… לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם" (טז-טו) תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קסמא הלך לו רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו

הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

למה נסמכה פרשת מרגלים לפ' מרים (רש"י) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה על אחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. הקב"ה אומר למשה ר' "שלח לך אנשים לתור את

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת 'שלח לך' בפרשת השבוע אנו קוראים: "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל" וגו'. נאמר במדרש: אין לך חביב לפני הקב"ה כשליח המשתלח לעשות

הרב ברוך ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

שורש טעות המרגלים ותשובת יהושע וכלב בפרשת השבוע נקרא על חטא המרגלים, אותו חטא שבגינו נגזר על בני ישראל להתעכב במדבר 40 שנה. נדמה כי הדבר התמוה ביותר בסיפור זה

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת 'שלח לך' בפרשת השבוע אנו מוצאים את המצב הטרגי ביותר בו מצאו אנשי דור המדבר דור הדעה, שלא מזמן היו עבדי האתמול, וכבר באו והתעלו לפסגת הר סיני בקבלת

הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת שלח לך

מצינו סיפור בגמרא, ושייך הוא לפרשתנו, ויותר מכך – שייך הוא לנו, לכל אחד מאיתנו! וזה הסיפור: רב אידי, אביו של רבי יעקב, רגיל היה ללכת רגלי מביתו לישיבתו של

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת 'שלח לך' מספרים על שני יהודים שעמדו בפינת רחוב ושוחחו ביניהם. לפתע נעצר מולם יהודי אחר, שהעגלה שבה נסע התקלקלה והוא ירד ממנה על מנת לתקן אותה. אותם שני

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב... פרשת שבוע מאת...

הרב משה מור 'אלול'

אלול. חודש הטהרה והזדככות הנפש. חודש שהנשמה היהודית אומרת את דברה והבלי העולם מתגמדים לפרופורציה האמיתית שלהם. חודש ההתכנסות העצמית, חשבון הנפש והשיבה הביתה, למקומנו הטבעי, להיכן שאנו שייכים באמת.

בהעלותך הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

בפרשתנו השבוע מוזכרים שוב דיני פסח שני, "איש איש כי יהיה טמא או בדרך רחוקה" וכו'. וברמב"ם בהלכות קרבן פסח מצוין כך, מי שהיו בינו ובין ירושלים יום ארבעה עשר