מטות מסעי

Back to homepage
התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי הבעל שם טוב הקדוש אומר שכשם שבני ישראל עברו ארבעים ושתיים מסעות במדבר, כך הם גם מצויים במהלך שנות חייו של האדם. יציאת מצרים זה יום ההולדת

מטות מסעי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מטות מסעי'

מטות מסעי הפרשיות מטות ומסעי חותמות את תקופת השהייה של בני ישראל במדבר, ומעתה והלאה עוסקים בהכנה לכניסה לארץ. למעשה, ראשית הכניסה לארץ כבר מופיעה בפרשיות האלה, העוסקות בכיבוש ארצות

הרב מאיר מושיאשוילי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר משויאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי "וְנֹבַח הָלַךְ וַיִּלְכֹּד אֶת קְנָת וְאֶת בְּנֹתֶיהָ וַיִּקְרָא לָה נֹבַח בִּשְׁמוֹ". הרב חיד"א זצוק"ל בספרו נחל קדומים כתב על פסוק זה, וזה תוכן דבריו: בספר "ילקוט ראובני"

הרב שמואל בראשי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי ומאידך, בחנותם במקומם ובמצבם החדש לאחר שקנו את קנייני הנפש עליהם עמלו במסע שקדם לכן, היה עליהם להיזהר מן היצר המנסה ליטול מידיהם את מה שכבר השיגו

מטות מסעי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי בברכת החודש נברך את חודש 'מנחם אב'. זה שם החודש גם על-פי דיני שטרות. יש דעות שהשם האמיתי הוא 'מנחם' בלבד, וגם אם השם הוא הצירוף 'מנחם

מטות מסעי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מטות מסעי'

מטות מסעי "למה נכתבו המסעות הללו?", שואל רש"י על פירוט המסעות בפרשת מסעי, ומציע שני הסברים: א) "להודיע חסדיו של מקום", שרוב המסעות התרכזו בשנה הראשונה לצאתם ממצרים, ואילו בהמשך

חכם יעקב מיכאלי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

חכם יעקב מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי ואשה כי תדר נדר לה' (במדבר ל,ד) בפרשת נדרים אנו מוצאים שוני בין איש שנודר לבין אישה שנודרת. בעוד שנדריו של איש אינם תלויים בשום גורם אחר,

מטות מסעי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי   המסעות שעברו בני ישראל במדבר סיני היו תהליך של מעבר מהגלות במצרים לעבר הגאולה בארץ ישראל. תכליתו של המסע היא להגיע ליעד רוחני טוב ויציב יותר,

הרב אליהו מירילאשוילי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי 'לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה' בפרשתנו מובא האיסור שלא לחלל את הדיבור, לנדור ולא לקיים! אלא הכלל צריך להיות "ככל היוצא מפיו יעשה" אם התחייבת,

הרב מיכאל מירון מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי   חיים בחיקו של בורא עולם: שמעתי לא מזמן סיפור נפלא שיש בו מוסר השכל עצום הנוגע לפרשות אותם אנו קוראים בשבת זו. אב ובתו טיילו להם