שמות

Back to homepage
הרב מיכאל מירון ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי החזקת תורה: ר' אלחנן ווסרמן זצ"ל (מגדולי תלמידיו של החפץ חיים, נרצח ע"י הנאצים הארורים ימ"ש) שימש בתפקיד ראש ישיבת ברנוביץ'. מתוקף תפקידו היה הרב מכתת את

בשלח הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח "התיצבו וראו את ישועת ה" המדרש אומר "למה היו ישראל דומים באותה שעה, ליונה שברחה מפני בן הנץ ונכנסה לנקיק סלע והיה הנחש נושף בה אם תיכנס לפנים

כי תשא פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא יום אחד חסידי אדמו״ר הזקן באו אליו בתלונות קשות מאד ואמרו לו, ״ רבינו, איך יכול להיות שאנחנו עושים מעל ומעבר והמצב בפועל הוא שאנחנו בחרפת רעב.

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה כוחה של נשמה יהודית אנו רואים את כוחו של משה רבינו כמנהיג מיתולוגי של עם ישראל שמסר את עצמו עליהם, ואפילו ביקש שימחה שמו ואל תיפול משערתם של

הרב גבריאל יצחקי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחק בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי על הנאמר: "ויקם משה את המשכן" (שמות מ, יח). יש לשאול, הרי בשולחן ערוך חו"מ (סי' ח ס"ד) נפסק: וּמִצְוָה עַל הַצִּבּוּר לִנְהֹג כָּבוֹד בַּדַּיָּן, וְיִהְיֶה אֵימָתוֹ

הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "כל ישראל ערבים זה לזה": הגאון הרב אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב סופר" רבה של העיר פרשבורג בירת סלובקיה הלא הוא בנו של ה"חתם סופר" זצ"ל השתדל

הרב מיכאל מירון משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים מהי אמת ומהו שקר: בפרשתנו מצווה אותנו התורה "מדבר שקר תרחק" (שמות כג' ז'). על מנת שנוכל להתרחק מהשקר, יש לעבור שני תהליכים: א) ריחוק מוחלט מהשקר. ב)

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תצווה

חכם יוסף מודזגברשוולי בדברי תורה לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור והעלות נר תמיד' (כז-כ) בגמרא (שבת כא.) תני רמי בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת, אין מדלקין

חכם שלום טטרואשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים מצאים אנו בנס המגילה שהשחקן הראשי היה המן הרשע שקם לצרור בעם ישראל והוא לא היה הראשון ובטח לא האחרון , מאז ומתמיד עמדו עלנו הגויים להורגנו וה'

הרב מאיר מושיאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "כבד את אביך ואת אמך" וגו'. אמרו חז"ל (קידושין ל, ב): תָּנוּ רַבָּנָן: נֶאֱמַר: "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ", וְנֶאֱמַר (משלי ג, ט): "כַּבֵּד אֶת ה' מֵהוֹנֶךָ" –