שמות

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם, אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשֹׂת אֹתָם". מובא בילקוט שמעוני כאן: "וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה" – רַבּוֹתֵינוּ בַּעֲלֵי אַגָּדָה אוֹמְרִים:

הרב יצחק אדרת ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי ברכה מן השמים: באחת מן הפעמים הגיע החפץ חיים לביקור בעיר צ'רניקוב, והגיעה שמועה לאוזניו בדבר יהודי המתגורר בעיר שיש ברשותו בית חרושת המעסיק פועלים יהודיים בשבת.

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה פרשת תצוה "ולבני הארון תעשה כותנות ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת" בגדי הכהונה היו משמשים כבגדי שרד ולפי הבגדים שהיה לובש הכהן לפי זה היה

ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי כשהתורה מסכמת את תרומות המשכן היא מתארת את התורמים במילים "וְכֹל אֲשֶׁר נָדְבָה רוּחוֹ אֹתוֹ". הרמב"ם משתמש בביטוי הזה בבואו להגדיר את מי שמוסרים עצמם לעבודת הבורא:

הרב מיכאל מירון כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא האמונה בכל מצב: פרשתנו מלאה כתמיד בלקחים ומוסרים מתוקים מנופת צופים. אולם ברשות הקוראים היקרים אעמוד דווקא על עניין די צדדי המוזכר בדברי האור החיים הקדוש (שמות

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא עגל הזהב נוצר, כפי שרש"י מפרש (תישא לב,ד), במעשה כשפים. האם הכשפים הם אכן מציאות קיימת? בעניין זה יש מחלוקת בפוסקים. הרמב"ם (עבודה זרה, סוף פרק יא)

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה הזכות בהחזקת התורה ראיתי בספרים של המגיד הרב גלינסקי. סיפר שפעם הגיע להתרים בארה"ב עבור מוסדות התורה. לא ידע היכן לפנות ימינה או שמאלה וכמובן כמו כולם שכר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה סימון תצוה בסוף סיום משניות סדר מועד- מסכת חגיגה כתוב: כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת שהם אינם מקבלים טומאה מפני שהם כקרקע

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תצווה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה המדרש (אסתר רבה ז,י) ממשיל את המן הרשע לציפור שביקשה לנקום בים על שגליו הרסו את קינה, וניסתה לייבשו. מה עשתה? נטלה מים מן הים במקורה ושפכה ליבשה,

הרב יצחק אדרת משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים הנושא: משפט אמת: באחת משיחותיי עם קרוב משפחתי הוא העלה בפניי סיפור שאירע בצעירותו, היה זה בזמן לימודיו באוניברסיטה לצורך השלמת התואר האקדמאי ולשם כך הרצו בפני הסטודנטים