הרב יעקב גגולאשוילי

Back to homepage
הרב יעקב גגולאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו ויקח יתרו חותן משה את צפורה אשת משה… (שם יח-ב). וודאי שלא בחינם פרש הכתוב את שם אשתו של משה ואת שמות בניו אשר שם האחד גרשום ושם

בשלח הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח ויהי בשלח (שם, יג-יז) הנה ידוע שמנהג כל בית ישראל שאוכלים בשבת זו תבשיל חיטה לזכר הנס שנעשה במן שאכלו בני ישראל במדבר שמשה רבינו ציווה את בני

בא הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא בפרשתנו נשלמים כל עשר המכות שניחתו על המצריים. ורבו ההיבטים במפרשים השונים ובספרי הסוד לטעם שבאו דווקא עשר מכות על מצרים. ומדוע דווקא מכות אלו? ובקצרה אפשר לסכם

הרב יעקב גגולאשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא הרב יעקב גאגולאשווילי שליט”א רב שכונות ד’-ה’ אשדוד ודומ"ץ ואב"ד ממונות – ירושלים פרשת וארא – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי. (שמות ו'-ג'). כאשר

הלכות הרב יעקב גגולאשוילי

הרב יעקב גגולאשוילי -שנה אזרחית חדשה – מה זה אומר לנו, כיהודים?

שנה אזרחית חדשה – מה זה אומר לנו, כיהודים? רבים מאיתנו נפגשים בשכנים, חברים ועמיתים לעבודה, המתייחסים אל תחילת השנה החדשה כסיבה למסיבה. כיצד נתייחס כיהודים? מה אסור ומה מותר?

הרב יעקב גגולאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי' וזאת הברכה! במרכז הפרשה קוראים אנו את ברכת יעקב אבינו לבניו, "היאספו… איש איש כברכתו בירך אותם" (מט, כח), כל אחד מהשבטים קיבל ברכות לפי מעלותיו וסגולותיו המיוחדות.

הרב יעקב גגולאשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא" ראה משה שאחר מ' דורות מסיני יבא רבנו הקדוש ויתקן משניות בו' סדרים על זה אמר פתח בוי"ו ומאחר שעל ידו נתן ה' חמשה חומשי

דברים דברים הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת "דברים" "אלה הדברים" "אלה" פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים [מד"ר בראשית ל-ג] אלה הדברים. פסל הראשונים שבפרשת מסעי, שם אתמר: "ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל

הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת 'שמות' בגמרא [סוטה יב'] מובא:תנא עמרם היה גדול הדור.כיוון שאמר שפרעה הרשע "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" אמר עמרם:לשווא אנו עמלים,עמד וגירש את אשתו. עמדו כל ישראל וגירשו את