פרשת שבוע מאת...

Back to homepage
הרב שמואל בראשי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת פינחס

"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" מהו שלום?! בגמרא (ברכות דף נו:), אמר רב חנן שלוש שלומות הן נהר ציפור וקדירה. וצריך להבין מה מיוחד יש בשלושת הדברים

בלק הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

להפוך את הרע לטוב פרשתנו 'בלק', קרויה למרבה הפלא על שם רשע – בלק בן ציפור מלך מואב, ששוכר את שירותיו של בלעם בן בעור, לקלל את ישראל בכדי למנוע

בלק הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

"מה טובו אוהליך יעקב" הפרשה כולה מוקדשת לניסיונו של בלק מלך מואב לקלל את עם ישראל דרך בלעם בן בעור, שהיה הבכיר שבגויים, והקב"ה שיבש את מהלכיו עד שבסופו של

הרב יוחנן מיכאלי חוקת פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת 'חוקת' זאת חוקת התורה (ט,ב ) החובה לקיים מצוות –כגזירת המלך. רבי יצחק פתח ואמר:בכל זאת ניסיתי בחכמה אמרתי והיא רחוקה ממני(במדבר רבה ט"ז-ג) פרשת פרה , הפותחת במילים

הרב יעקב בוטראשוילי חוקת פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת 'חוקת' "זאת חֻקַת התורה אשר צוה ה' את משה" סמיכות הפרשה "ואת קדשי בנ"י לא תחללו ולא תמותו" וסמוך לו "זאת חֻקַת התורה" רמז בזה שאם רוצה האדם שלא

חוקת חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת...

חכם אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת חוקת   "ויבואו בני ישראל מדבר צין בחודש הראשון ותמות שם מרים ותקבר שם" (כ-א) בפרשת חוקת מספרת התורה על שני מאורעות עצובים בחיי משה. בתחילת פרק כ' מסופר

הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'קרח'

"ויקח קורח וכו'” אומר שלמה המלך בספר משלי "שוחר טוב יבקש רצון ודורש רעה תבואנו בוטח בעושרו הוא יפול וכעלה צדיקים יפרחו "ומבאר רבינו בחיי שמכאן רואים שצריך האדם להשתדל

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... קרח

הרב יוסף מודזגברשווילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

"ויחר למשה מאד… לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם" (טז-טו) תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קסמא הלך לו רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו

הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

למה נסמכה פרשת מרגלים לפ' מרים (רש"י) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה על אחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. הקב"ה אומר למשה ר' "שלח לך אנשים לתור את

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת 'שלח לך' בפרשת השבוע אנו קוראים: "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל" וגו'. נאמר במדרש: אין לך חביב לפני הקב"ה כשליח המשתלח לעשות