פרשת שבוע מאת...

Back to homepage
בהעלותך הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת 'בהעלותך' "וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" וכתב רש"י: למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת נשיאים,

בהעלותך הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

  פרשת 'בהעלותך' "והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח" [יא-ז] "שטו העם ולקטו וטחנו ברחיים או במדוכה" [יא-ח] לקבור את התאוה וכתיב "ויצא העם ולקטו" [שמות טז] וכתיב: "שטו

בהעלותך פרשת שבוע מאת...

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת בהעלותך

פרשתנו נפתחת בציווי לאהרון הכוהן להדליק את המנורה. המנורה מסמלת את התורה, ואם-כן לכאורה הייתה הדלקת המנורה צריכה להינתן למשה רבנו, שקיבל את התורה ומסרהּ לישראל. לעומתו, אהרון הכוהן מייצג

דעה אישית הרב משה מור דעה אישית מאת הרב... פרשת שבוע מאת...

הרב משה מור -הבטחת התורה בעניין העליה לרגל

הבטחת התורה בעניין העליה לרגל שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה' אלוקי ישראל; כי אוריש גויים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך

נשא פרשת שבוע מאת...

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת נשא

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת נשא בפרשתנו מופיעה ברכת הכוהנים, שבה נאמר הפסוק "יישא ה' פניו אליך". משמעותה של 'נשיאת הפנים' שהקב"ה נושא פנים לעם-ישראל וסולח להם על עוונותיהם. חז"ל

הרב יעקב בוטראשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת 'נשא' בפרשה הקודמת נאמרה שהקב"ה אומר למשה למנות את בני קהת לפני בני גרשון ואעפ"י שגרשון היה הבכור. והטעם מפני שבני קהת היו נושאים את ארון הקודש והכלים המקודשים

דרשות הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל וידאו/האודיו פרשת שבוע מאת...

הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל בדברי תורה למגילת רות

  ב"ה   דרשת מגילת רות מאת רבי חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל, רב ראשי ליהדות גרוזיה.   פתח דבר לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, הננו מוציאים לאור דרשה על

הרב מאיר מושיאשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת נשא

פרשת נשא בפרשתנו כתוב, שבעל החושד באשתו (כיוון שראוה מסתתרת עם אדם אחר), צריך להביאה לבית המקדש לפני הכהן, ושם היתה מתבצעת בדיקה בדרך נס אם החשד אמיתי, וכמפורט בפרשה.