פרשת שבוע מאת...

Back to homepage
הרב שמואל בראשי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְו‍ֹתַי אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם (דברים יא, יג). שואל רבנו האור החיים הקדוש מדוע כפל הכתוב פעמיים מילת השמיעה, 'אִם שָמֹעַ' ומיד

פרשת שבוע מאת... שופטים שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים בתחילת הלכות סנהדרין הרמב"ם מגדיר את המצווה להעמיד שופטים ושוטרים בכל מדינה ובכל מחוז: "מצוות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך, שנאמר

פרשת שבוע מאת... ראה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בדיני מעשר שני, האמורים בפרשתנו, ההלכה קובעת כי אף-על-פי שמותר לפדות פירות מעשר שני בכסף, הרי הפירות שנקנו בכסף אינם יכולים להיפדות. כך כותב הרמב"ם (הלכות מעשר שני

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... שופטים

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים עגלה ערופה – כוחו של עידוד: פרשתנו מסתיימת בעניין עגלה ערופה. נסביר בקצרה. אדם הולך לו לתומו בדרך ולפתע רואה אדם הרוג ולא ידוע מי הכה אותו. ההלכה

בלק הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ר' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבד ישכון ובגוים לא יתחשב" (כג-ט) לבדד – בלי שום קרבה מהמולידים, הכוונה שלא יהיו קרובים לעמים אחרים אלא רק

דברים הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים תשעה באב – כוחה של תפילה הנביא ישעיהו מוכיח את עם ישראל באומרו: "ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן" (ישעיה א ג).

הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס 'וידבר משה אל ה' לאמר": "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה": "אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה'

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי הבעל שם טוב הקדוש אומר שכשם שבני ישראל עברו ארבעים ושתיים מסעות במדבר, כך הם גם מצויים במהלך שנות חייו של האדם. יציאת מצרים זה יום ההולדת

בלק פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק ״ צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה…״ מי נחשב האדם צדיק ומה הערך המוסף בלהיות אדם שכזה. ולמה צדיק כתמר יפרח ולא כבננה? ואיך נכנסים בכלל למסלול של

עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב בפרשת 'והיה אם שמוע' המופיעה בפרשתנו מצוּוה כל יהודי ללמד תורה את ילדיו: "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם". גם בפרשה הראשונה של קריאת שמע, שקראנו בפרשה שעברה,