Archive

Back to homepage
בא הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא בפרשתנו נשלמים כל עשר המכות שניחתו על המצריים. ורבו ההיבטים במפרשים השונים ובספרי הסוד לטעם שבאו דווקא עשר מכות על מצרים. ומדוע דווקא מכות אלו? ובקצרה אפשר לסכם

הרב יעקב גגולאשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא הרב יעקב גאגולאשווילי שליט”א רב שכונות ד’-ה’ אשדוד ודומ"ץ ואב"ד ממונות – ירושלים פרשת וארא – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי. (שמות ו'-ג'). כאשר

הרב רפאל ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... שבט

הרב רפאל ציקואשוילי בדברי תורה לחודש 'שבט

חודש שבט בואו ונצא לשדה נריח את ריח העשבים, נביט ונראה את הפרחים, נשמע את צפצוף הצפרים, כה נפלאה מנגינת הבריאה ויופי'ה כה מרנין את הנפש… בואו ונתבונן בכח העץ

הרב אהרון אלאשוילי ט"ו בשבט פרשת שבוע מאת...

הרב אהרון אלאשוילי בדברי תורה ל'ט"ו בשבט'

ט"ו בשבט ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, כך נקרא טו בשבט בשפת חז"ל, היות ובימים אלו מתחילים האילנות להתעורר משנת החורף. לאחר שרוב גשמי החורף כבר ירדו, השרף עולה באילנות

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בפרשתנו מסופר על מלחמת עמלק בישראל: "וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם". בהמשך, בספר דברים, אנו למדים שעמלק תקף את החוטאים שבבני ישראל, כלשון הפסוק: "וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל

הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "ויקחו לי תרומה" אומר המדרש משל למלך שהיתה לו בת יחידה. ובא יו"א בן מלך לקחתה לו לאשה. הסכים המלך ועשו סעודה גדולה, וביום שרצה בן המלך לקחתה

הרב שמואל בראשי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "וישמע יתרו כהן מדין חֹתן משה" "וישמע יתרו כהן מדין חֹתן משה" וכו' (שמות יח, א). הגמרא שואלת, מה שמועה שמע ובא ונתגייר?! רבי יהושע אומר מלחמת עמלק

הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב אילן שמילה בדברי לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "ל" – הוי 30. "י" – הוי 10 בגי'. אמות הוי אורך המשכן. הוי רוחב המשכן. ועוד כתיב, ג' זרים היו, הארון, המזבח, השלחן. רש"י כ' דהזר על

בשלח הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'בשלח' ו-ט"ו בשבט

מגלות לגאולה ההשגחה העליונה פועלת בדרכים נסתרות. לא תמיד אנחנו מצליחים להבין או לגלות כיצד הובלנו בדרך פלאית אל עבר היעד שקבעה ההשגחה. לעיתים, במבט לאחור ורק בדיעבד עינינו יכולות

בא הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא עולם "ההזדמנויות" הפרשה היא "פרשת הגאולה", בו לאחר עשר מכות על העם המצרי, הקב"ה גואל את עם ישראל ממצרים, כאשר פרעה מלך מצרים הפעם מפציר בהם: "קומו צאו